Funkcje

Program EncPost dystrybuowany jest w formie darmowej (EncPostRead) i komercyjnej (EncPost).
Darmowa wersja programu wyposażona jest w mechanizm, do odbierania szyfrowanych listów, lecz wysyła tylko listy normalne, chyba że otrzyma klucz od swojego korespondenta komercyjnego.

Podstawowe funkcje programu

EncPost EncPostRead
Obsługa
nieograniczonej liczby kont pocztowych
Tylko
jedno konto
Wysyłanie
listów z szyfrowaną zawartością
Tylko
do nadawców, którzy nadali klucz
Wysyłanie
listów do rąk własnych (odbiorca proszony jest o autoryzację)
Tylko
do nadawców, którzy nadali klucz
Funkcja nie
pobierania i usuwania listów od niechcianych nadawców na
serwerze
Odpowiadając na list, nie możemy zmieniać treści listu
nadawcy,
Dostęp
do programu chroniony hasłem
Dostęp
do konta chroniony hasłem
Szyfrowanie
dokumentów na dysku 
Niszczarka
dokumentów
Zacieranie
wolnej powierzchni dysku 
Oddzielna
archiwizacja każdego folderu oddzielnie

W celu zapoznania się z innymi funkcjami programu zapraszam do pobrania instrukcji