O Programie


   Każdy użytkownik komputera zapewne wie, że list elektroniczny wysłany przez nadawcę, może zwiedzić wiele serwerów pocztowych i na każdym z tych serwerów zostawić informacje o treści informacji, jaką przesyła nadawca. Te wiadomości są przetrzymywane przez okres minimum 2 lat (w Polsce). Każdy też wie, że usunięta wiadomość w większości może zostać odzyskana.
W takiej sytuacji treść informacji przekazywanej innej osobie jest widoczna na serwerze pocztowym przez osoby do tego mniej lub bardziej upoważnione (może to być administrator, Policja, ABW itp., a może to być również całkiem postronna osoba posiadająca taką możliwość), i tak ten kto ma taką możliwość może naszą pocztę przeczytać bez naszej wiedzy.
Szyfrowanie protokołem SSL – to tylko szyfrowanie drogi pomiędzy komputerem wysyłającym dane a serwerem lub komputerem odbierającym te dane (więcej pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security), zabezpieczającym nasze dane przed ich przechwyceniem podczas przesyłania.
Program EncPost, daje pewność, że nasz list wysłany do jakiegoś odbiorcy będzie przeczytany tylko i wyłącznie przez niego, a jeżeli trafi na komputer przypadkowego odbiorcy, nie będzie on go w stanie przeczytać. Oprogramowanie posiada funkcję, szyfrującą wiadomość przed wysłaniem i w takiej formie będzie ona znajdowała się na serwerze pocztowym. W ten sposób program zabezpiecza użytkownika przed kradzieżą danych, co gwarantuje Tajemnica korespondencji określona w Konstytucji RP oraz jest rozwiązaniem dla dyrektywy RODO (RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę UE z 2016 roku dotyczące ochrony danych osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 roku, natomiast w Polsce zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku wszystkich tych, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzają dane osobowe).
Program wyposażony jest w mechanizm zabezpieczający nasze dokumenty przed używaniem ich przez osoby postronne. Program szyfruje dane, zabezpiecza hasłem i w takiej formie dane mogą być przetrzymywane lub przenoszone na nośnikach zewnętrznych.
Program EncPost przeznaczony jest praktycznie dla każdego, kto używa komputera. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo ich informacji, zarówno tych przesyłanych pocztą elektroniczną, jak i przechowywanych lokalnie.
Oto niektóre zalety programu, które czynią go potrzebnym dla praktycznie każdego użytkownika:

 • bardzo prosty interfejs programu, zrozumiały nawet dla początkującego użytkownika,
 • wysyła listy, których nikt nie podejrzy na serwerze – zapewnia poufność informacji,
 • jeżeli list zostanie wysłany przez pomyłkę, to i tak osoba nie będąca odbiorcą docelowym nie przeczyta zawartości,
 • licencja programu jest bezterminowa,
 • rozbudowane funkcje zarządzania wiadomościami (tj. sortowanie, grupowanie według wielu różnych kryteriów) ułatwiają na co dzień obsługę poczty,
 • program nie usuwa (bez wyraźnego polecenia) wiadomości z serwera pocztowego,
 • można pobierać maile z zadanego
  zakresu czasowego (nie koniecznie wszystkie jakie posiadamy na koncie),
 • szyfrowanie plików (dokumentów) na dysku zabezpiecza przed przeczytaniem ich nawet po przeniesieniu w inne miejsce,
 • kradzież zaszyfrowanego pliku nie jest równoznaczna z jego otworzeniem,
 • usuwanie pliku za pomocą programu uniemożliwia jego odzyskanie
 • itp..

Zobacz opis